• 15
  • 12
  • done
  • TVアニメ「生徒会役員共(Seitokai Yakuindomo)」-Original Soundtrack
  • 902 MB
  • darkel
  • Seitokai Yakuindomo Original Soundtrack
  • Audio - Lossless

Description

alt text

Tracklist:

1 Yamato Nadeshiko Education 2 Jounetsu no Hana 3 Yamato Nadeshiko Education (off vocal ver.) 4 Jounetsu no Hana (off vocal ver.) alt text

Tracklist:

1 Aoi Haru 2 Tsunaga Room 3 Aoi Haru (off vocal version) 4 Tsunaga Room (off vocal version) alt text

Tracklist:

1 Shino to Taka Toshi 2 Shizuka na Asa nanoni 3 Hen na no 4 Party Shimasho 5 Sonna Toko... 6 Haitoku no Sakura 7 Chiisani mono ga Isshoukenmei 8 Dai Teitaku Nite 9 Oshiete Ageru 10 Yan Nacchatta 11 Yuttari Sukkiri Nonbiri 12 Yoru no... 13 Jika Hatsuden. 14 Ame no Hi no Dekigoto 15 Boku no Takaramono 16 Seitokai Yakuindomo no March ~Acoustic~ 17 Neko to Zareru Hen 18 Shichijou-senpai ni Shitsumon Hen 19 Aria to Osanpo Hen alt text

Tracklist:

1 March of the Student Councillors 2 It Starts, It Starts 3 Morning Scene 4 Daily Life for the Student Council 5 Low Grades 6 Even If I Take it Easy... 7 Ousai Private School's First Fight Song 8 Ousai Private School's Sports Day 9 Regularly 10 Get Fired Up, Takatoshi 11 Onward! Councillors! 12 As Expected from a Senior! 13 Paparazzi? 14 That's Here, That's Here 15 Japanese Spirit 16 Scary!? 17 Summer! Sea! Drive!! 18 Breezy Land 19 Piropipappa 20 MR.J 21 On Christmas Night 22 Heave-ho 23 Making of Candy (Omake ~Shino's Daily Life~) 24 Questions for the Chairwoman (Omake ~Shino's Daily Life~) 25 Shino-chan at Home (Omake ~Shino's Daily Life~)


More at ibit.to
And ibit.uno
And ibit.am
And ibit.ws

Comments

Files

Seitokai Yakuindomo original soundtrack/CUE/kanji.cue 851 B
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/CUE/original.cue 591 B
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/CUE/romaji.cue 791 B
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/EAC log/log.log 1.8 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/01.jpg 1.5 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/02.jpg 1.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/03.jpg 1.6 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/04.jpg 3.1 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/05.jpg 463 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/06.jpg 3.3 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/07.jpg 3.1 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/08.jpg 1.2 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/09.jpg 1.1 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/10.jpg 1.5 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/01 Aoi Haru.flac 32 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/02 Tsunagaru Mu.flac 43 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/03 Aoi Haru (off vocal version).flac 32 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/04 Tsunagaru Mu (off vocal version).flac 43 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/cover.jpg 157 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/EAC log/log №1.log 1.2 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/EAC log/log №2.log 1.2 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/EAC log/log №3.log 1.1 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/01.png 4.4 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/02.png 9.2 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/03.png 2.0 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/04.png 9.0 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/01 Yamato Nadeshiko Education.flac 26 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/02 Jounetsu no Hana.flac 35 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/03 Yamato Nadeshiko Education (off vocal ver.).flac 26 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/04 Jounetsu no Hana (off vocal ver.).flac 35 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Cue/cue.cue 2.7 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Log/EAC.log 2.6 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/05.png 2.6 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/06.png 2.2 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/07.png 1.5 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/08.png 1.2 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/09.png 1.8 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/10.png 1.6 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/1. Shino to Taka Toshi.flac 12 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/10. Yan Nacchatta.flac 11 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/11. Yuttari Sukkiri Nonbiri.flac 1.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/12. Yoru no....flac 10 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/13. Jika Hatsuden..flac 12 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/14. Ame no Hi no Dekigoto.flac 13 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/15. Boku no Takaramono.flac 13 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/16. Seitokai Yakuindomo no March -Acoustic-.flac 17 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/17. Neko to Zareru Hen.flac 15 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/18. Shichijou-senpai ni Shitsumon Hen.flac 23 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/19. Aria to Osanpo Hen.flac 18 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/2. Shizuka na Asa nanoni.flac 12 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/3. Hen na no.flac 9.5 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/4. Party Shimasho.flac 14 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/5. Sonna Toko....flac 14 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/6. Haitoku no Sakura.flac 11 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/7. Chiisani mono ga Isshoukenmei.flac 12 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/8. Dai Teitaku Nite.flac 10 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/9. Oshiete Ageru.flac 11 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/cover.png 634 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Log/EAC log.log 3.0 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Log/fooCDtect.log.txt 2.8 kB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0001.png 5.0 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0002.png 5.8 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0003.png 4.2 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0004.png 4.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0005.png 2.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0006.png 2.1 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0007.png 1.4 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0008.png 1.2 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0009.png 1.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/IMG_0010.png 1.5 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/01. March of the Student Councillors.flac 18 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/02. It Starts, It Starts.flac 1.4 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/03. Morning Scene.flac 9.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/04. Daily Life for the Student Council.flac 16 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/05. Low Grades.flac 11 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/06. Even If I Take it Easy....flac 1.8 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/07. Ousai Private School's First Fight Song.flac 13 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/08. Ousai Private School's Sports Day.flac 11 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/09. Regularly.flac 1.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/10. Get Fired Up, Takatoshi.flac 13 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/11. Onward! Councillors!.flac 14 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/12. As Expected from a Senior!.flac 14 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/13. Paparazzi.flac 12 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/14. That's Here, That's Here.flac 2.4 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/15. Japanese Spirit.flac 13 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/16. Scary!.flac 1.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/17. Summer! Sea! Drive!!.flac 17 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/18. Breezy Land.flac 17 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/19. Piropipappa.flac 2.7 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/20. Mr.J.flac 15 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/21. On Christmas Night.flac 14 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/22. Heave-ho.flac 2.0 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/23. Making of Candy (Omake ~Shino's Daily Life~).flac 21 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/24. Questions for the Chairwoman (Omake ~Shino's Daily Life~).flac 21 MB
Seitokai Yakuindomo original soundtrack/Scans/25. Shino-chan at Home (Omake ~Shino's Daily Life~).flac 20 MB

Stream

Downloading Seeding TVアニメ「生徒会役員共(Seitokai Yakuindomo)」-Original Soundtrack from to 0 peers.
of
0 b/s / ↗0 b/s